Орск-3;4;7

            ÃƒÂƒÃ‚ƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)            Профиль СТ (стандарт)            Готовое изделие

.                                                     с магнитной вставкой             Холодильной камеры

Размеры      1113*540 мм.
Цена розница       250,00 грн.
Цена опт               200,00 грн.

Оформить заказ

Свежие записи